Υδροκήλη

Οι όρχεις βρίσκονται μέσα στο όσχεο (το σάκκο δηλαδή που τους εμπεριέχει και τους στηρίζει). Μέσα σε αυτόν το σάκκο, ο όρχις, περιβάλλεται από μία ελάχιστη ποσότητα υγρού με σκοπό την εύκολη και δίχως τριβές μετακίνηση του. Φυσιολογικά, το υγρό  αυτό παράγεται και επαναρροφάται συνεχώς, ώστε να μένει σταθερή η ποσότητά του. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, διαταράσσεται η παραγωγή και η απορρόφηση του και το υγρό αυξάνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει διόγκωση στο όσχεο. Η συλλογή αυτή υγρού γύρω από τον όρχι ονομάζεται υδροκήλη και συνήθως εμφανίζεται μόνο στον έναν όρχι.

Ποια είναι τα συμπτώματα της υδροκήλης;

Συνήθως, η μόνη ένδειξη είναι μία ανώδυνη διόγκωση του ενός ή και των δύο όρχεων. Ο ασθενής ψηλαφεί ένα μικρό γεμάτο «μπαλόνι» μέσα στο όσχεο . Αν πάρει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορίας ή βάρους στην περιοχή ή ακόμα και να δυσκολεύει το ασθενή στο περπάτημα ή και την σεξουαλική δραστηριότητα.

Αιτιολογία

Η υδροκήλη μπορεί να είναι ιδιοπαθής, δηλαδή να μην ανευρίσκεται κανένας αιτιολογικός παράγοντας που να τη δημιουργεί. Μπορεί να είναι δευτεροπαθής, δηλαδή να δημιουργείται μετά από φλεγμονή η τραυματισμό ή μετά από χειρουργική επέμβαση για κιρσοκήλη.  

Είναι αναγκαίο να διερευνάται το αίτιο της υδροκήλης προκειμένου να αποκλειστούν άλλες παθήσεις που μπορεί να κρύβονται πίσω από τα συμπτώματα, όπως η φλεγμόνη ή ο καρκίνος του όρχεως.

Διάγνωση

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση  στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκούν, για να τεθεί η διάγνωση της υδροκήλης. Μία από τις κλασσικές μεθόδους διάγνωσης της υδροκήλης είναι η διαφανοσκόπηση, κατά την οποία τοποθετείται μία φωτεινή πηγή στη μία πλευρά του οσχέου και γίνεται έλεγχος της διαφάνειας αυτού από την άλλη πλευρά.

Το υπερηχογράφημα όρχεων θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα αποκλείσει άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση του οσχέου.

Υδροκήλη
Υδροκήλη

Θεραπεία

Μόνιμη θεραπεία είναι η χειρουργική κατά την οποία, με μία μικρή τομή το όσχεο  αδειάζουμε το υγρό της συλλογής και διενεργούμε αναστροφή ή πτύχωση του ελυτροειδή χιτώνα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον νέα συλλογή υγρού.

Η ανάρρωση είναι γρήγορη, και ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ή το αργότερο την επόμενη ημέρα από το νοσοκομείο. Θα πρέπει, όμως, το όσχεο να διατηρηθεί ψηλά προς τους όρχεις για μια περίοδο περίπου 2 εβδομάδων

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αναρρόφηση του υγρού με βελόνα –μία παρέμβαση που γίνεται στο ιατρείο–, σε άτομα υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου (π.χ. ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή σε αντιπηκτική αγωγή που απαγορεύεται να διακοπεί).

Τα ποσοστά επανεμφάνισης της υδροκήλης μετά από αναρρόφηση είναι μεγάλα.