Συχνουρία

Συχνουρία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής παρουσιάζει συχνές ουρήσεις, > 8 την ημέρα, με συνοδό χαρακτηριστικό ότι σε καθεμιά από αυτές βγαίνει μικρή ποσότητα ούρων(λιγότερη από 200 ml).