Πώς αντιμετωπίζεται η λιθίαση;

Καταρχήν, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του κολικού του νεφρού. Χορηγούνται φάρμακα παυσίπονα,  φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τη φλεγμονή, καθως φάρμακα τα οποία λαμβάνουν οι ανδρες για την υπερπλασία του προστάτη για 7 ημέρες..

Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, όταν δεν περνάει ο πόνος με τη φαρμακευτική αγωγή, ή η απόφραξη βάζει σε κίνδυνο τη νεφρική λειτουργία ή συνυπάρχει ουρολοίμωξη με πυρετό  μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) μέσω της ουρήθρας και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, το σωληνάκι τοποθετείται μέσω του δέρματος (διαδερμική νεφροστομία).

Εάν επεισόδια κολικού ελέγχονται με τη φαρμακευτική αγωγή και για λίθους μικρότερους του ενός εκατοστού (<1cm), 7 στους 10 λίθους θα αποβληθούν  αυτόματα σε  διάστημα 4-6 βδομάδων.

Φαρμακευτική θεραπεία

Σε κάποιες μορφές λίθων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν φάρμακα, τα οποία σκοπό έχουν είτε να μειώσουν τον μέγεθος του λίθου είτε να εμποδίσουν τον επανασχηματισμό του.

Επεμβατικές μεθοδοι Αφαιρεσης των Λιθων

Η αφαίρεση του λίθου εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του στο ουροποιητικό σύστημα.

Στις επεμβατικές μεθόδους, περιλαμβάνονται:

  • Εξωσωματική λιθοθρυψία με κύματα κρούσης (ESWL):  Η θραύση του λίθου με διενεργείται με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%, ανάλογα βέβαια με την σκλυροτητα του λιθου και το μεγεθος του.
  • Ουρητηρο-νεφρολιθοτριψία : Το ουρητηροσκόπιο μέσω της ουρήθρας και της κύστης εισέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον λίθο, όπου ειδικοί λιθοτρύπτες σπάζουν τον λίθο, και αφαιρούνται τα θραύσματά του. Mε τα νεότερα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια εχουμε τη δυνατοτητα να αντιμετωπιζουμε λιθους που βρίσκονται στο νεφρό με τη χρήση Laser.
  • Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία: Η εισαγωγή του νεφροσκοπίου γίνεται μέσω οπής που διενεργείται από το δέρμα μέχρι το νεφρό. Χρησιμοποιείται για μεγάλους λίθους του νεφρού ή λίθους του νεφρού που δεν σπάνε με την εξωσωματική λιθοθρυψία.
  • Ανοικτή χειρουργική επέμβαση: μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις.