Στενώματα Ουρήθρας

Η ουρήθρα είναι ο σωλήνας δια μέσου του οποίου εξέρχονται τα ούρα απο την κύστη.

Στενώματα ουρήθρας

Σαν στένωμα ουρήθρας ορίζουμε εκείνη την παθολογική κατάσταση κατά την οποία αναπτύσσεται ουλώδης συνδετικός ιστός στον αυλό της ουρήθρας που έχει σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση του εύρους του (στένωση).

Παλαιότερα η κύρια αιτία στενωμάτων της ουρήθρας ήταν οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες φλεγμονές της ουρήθρας, αλλά με την πρόοδο των αντιβιοτικών το ποσοστό τους έχει υποχωρήσει σημσντικά. Αντίθετα στις ημέρες μας την πρώτη θέση σαν αιτιολογικός παράγοντας κατέχουν οι κακώσεις της ουρήθρας, από εξωτερικό τραυματισμό (τροχαία) και από τη χρήση εργαλείων για ιατρικούς σκοπούς (π.χ. καθετηριασμός, χειρουργικές επεμβάσεις του προστάτη).

Τι συμπτώματα έχει το στένωμα ουρήθρας και πώς γίνεται η διάγνωση;

Συνήθως ο ασθενής θα καταλάβει σταδιακή ελάττωση της ταχύτητας των ούρων. Η ούρηση γίνεται δύσκολη, αργεί να ξεκινήσει και διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως υπάρχει η αίσθηση ότι στο τέλος η κύστη δεν έχει αδειάσει και ο ασθενείς αναφέρει ούρηση σαν «σπρέι» ή διχαλωτή ροή, τσουξιμο ή συχνουρία.

Η υποψία για παρουσία στενώματος θα μπει συχνά από τον ιστορικό. Συνήθως οι άνδρες αναφέρουν κάποιο χειρισμό το τελευταίο 12μηνο, όπως τοποθέτηση καθετήρα με τραυματισμό ή κυστεοσκόπηση ή κάποια ουρολογική διουρηθρική επέμβαση, όπως η αφαίρεση όγκου κύστης ή η διουρηθρική προστατεκτομή.

Η ουροροομετρία είναι μία πολύ χρήσιμη εξέταση στη αρχική αξιολόγηση. Το ροόμετρο είναι ένα ειδικό ουρολογικό μηχάνημα που επικοινωνεί με τον κεντρικό υπολογιστή του ιατρείου. Θα ζητηθεί αρχικά στον εξεταζόμενο που νοιώθει μία φυσιολογική επιθυμία για ούρηση να ουρήσει μέσα στο μηχάνημα, αφού η πόρτα κλείσει και ο γιατρός απομακρυνθεί ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του ασθενούς. Στο κεντρικό μηχάνημα καταγράφεται μία καμπύλη ούρησης που ουσιαστικά υποδηλώνει την ταχύτητα εξόδου των ούρων, το πόσο εύκολα δηλαδή ή δύσκολα βγαίνουν τα ούρα. Στα στενώματα της ουρήθρας η καμπύλη ούρησης έχει τη μορφή πλατό, σε αντίθεση με τη δυσκολία στην ούρηση λόγω υπερπλασίας του προστάτη.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ουρηθροσκόπηση και/ή την ουρηθρογραφία. Στην ουρηθροσκόπηση με ένα ειδικό εργαλείο με κάμερα που λέγεται κυστεοσκόπιο, βλέπουμε το σημείο και συχνά το μήκος του στενώματος. Συνήθως τα στενώματα που προκαλούνται από καθετήρα είναι στην οπίσθια ουρήθρα, λίγο πριν τον προστάτη.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία γενικά είναι δύσκολη και τα στενώματα συνήθως έχουν την τάση να υποτροπιάζουν. Σε γενικές γραμμές και ανάλογα με τον αριθμό, το μήκος και το σημείο των στενωμάτων, οι επιλογές είναι:

Στενώματα Ουρήθρας
Στενώματα Ουρήθρας

Διαστολές του στενώματος

Όταν επιλέγονται οι διαστολές, αυτές πραγματοποιούνται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Χρησιμοποιούνται συνήθως καθετήρες τύπου Nelaton από το πιο λεπτό νούμερο προς το μεγαλύτερο, ώστε να επιτευχθεί βαθμιαία διάνοιξη του αυλού της ουρήθρας. Η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά. Συνήθως ο ασθενής ουρεί απευθείας πολύ καλύτερα από τα πρώτα 1 έως 2 εικοσιτετράωρα. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη τύχη για να μην υποτροπιάσουν ποτέ. Συνήθως ο ασθενής νοιώθει σταδιακά εκ νέου ελάττωση της ακτίνας της ούρησης και απαιτούνται επαναληπτικές διαστολές. Το μεσοδιάστημα ποικίλει από άρρωστο σε άρρωστο και μπορεί ένα στένωμα να κλείνει πολύ γρήγορα εντός του μήνα ή να κρατά περισσότερο η διαστολή, σε καλές περιπτώσεις ως 6-12 μήνες.

Σε ασθενείς με μικρά και εύκολα στενώματα που όμως υποτροπιάζουν συχνά, υπάρχει και η επιλογή της αυτοδιαστολής. Εκπαιδεύουμε δηλαδή των άνδρα να κάνει μόνος του κατά διαστήματα διαστολές στο σπίτι με ειδικούς έτοιμους αυτολιπαινόμενους καθετήρες, ώστε να αποκτά την αυτονομία του και να μην απαιτούνται συνεχείς επισκέψεις στο ιατρείο.

Οι αυτοδιαστολές πολλές φορές απαιτούνται στην πορεία ακόμα και μετά από χειρουργική αντιμετώπιση των στενωμάτων, καθώς και πάλι έχουν την τάση να υποτροπιάζουν.
  • Οπτική ουρηθροτομή
Η οπτική ουρηθροτομή είναι ένα ενδοσκοπικό χειρουργείο. Με ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται ουρηθροτόμος εκτελούμε άνοιγμα του στενώματος. Στη συνέχεια παραμένει ένας καθετήρας για κάποιες μέρες, από 3 έως 15.
  • Ουρηθροπλαστική
Σε μεγάλα στενώματα ή σε στενώματα που υποτροπιάζουν συνέχεια μετά από ουρηθροτομή ή διαστολές, υπάρχει η επιλογή της ουρηθροπλαστικής. Πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο χειρουργείο που απαιτεί χειρουργική ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Αν το μήκος του στενώματος είναι μεγάλο, τότε αντικαθίσταται με νεοουρήθρα που συνήθως δημιουργείται με βλεννογόνο από το στόμα του ασθενούς.Γενικά τα στενώματα της ουρήθρας αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της ειδικότητας της Ουρολογίας. Ο ουρολόγος θα σας εξηγήσει τις θεραπευτικές επιλογές με βάση τον αριθμό και το μήκος των στενωμάτων σας.
Στενώματα Ουρήθρας