Αιματουρία

Ο όρος αιματουρία δηλώνει την παρουσία αίματος στα ούρα.

Η αιματουρία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

Μικροσκοπική αιματουρία

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα είναι ορατά μόνο με το μικροσκόπιο στη γενική εξέταση ούρων.(περισσότερα από  3-4 ερυθρα ).

Μακροσκοπική αιματουρία

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα βρίσκονται σε μεγάλη ποσότητα, με αποτέλεσμα το χρώμα των ούρων να είναι ερυθρό και να γίνεται αντιλυπτό απο τον ασθενή.

Μεταξύ των αιτιών  που μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία περιλαμβάνονται:

  • Ουρολοίμωξη
  • Προστατίτιδα στους άντρες
  • Καλοήθης υπερπλασια του προστάτη
  • Λιθίαση ουροποιητικού
  • Νεφρική ανεπάρκεια
  • Έντονη σωματική άσκηση
  • Τραυματισμός του ουροποιητικού
  • Φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά (ηπαρίνη, ασπιρίνη) ή ανοσοκατασταλτικά (κυκλοφωσφαμίδη)
  • O καρκίνος νεφρού, ο καρκίνος κύστης, ο καρκίνος προστάτη