Πυουρία

Πυουρία είναι η παρουσία πυοσφαιρίων στα ούρα, τα οποία φυσιολογικά είναι σχεδόν ανύπαρκτα (<3-4).

Υπάρχει πιθανότητα μακροσκοπικά να μην υπάρχουν αλλαγές στο χρώμα των ούρων, και συνήθως η ανεύρεσή τους να γίνεται με εξέταση των ούρων στο εργαστήριο (γενική ούρων). Όταν είναι σε μεγάλο αριθμό, προκαλούν μακροσκοπικά θολερότητα των ούρων.

Τα πιο συχνα αίτια πυουρίας αποτελούν:

  • Λοιμώξεις
  • Λιθίαση στο ουροποιητικό,
  • Ξένα σώματα, όπως οι καθετήρες της κύστης,
  • Ειδικές λοιμώξεις, όπως η φυματίωση.