Δερματικές Λοιμώξεις Πέους

Βαλανοποσθικές Συμφύσεις

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις είναι συνήθως αποτέλεσμα πλημμελούς υγιεινής ειδικά εάν συνυπάρχει και κάποιο συστηματικό νόσημα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Όταν εμφανίζονται στα παιδιά είναι συγγενούς αιτιολογίας.

Οι συμφύσεις αναπτύσσονται μεταξύ πόσθης και βαλάνου στο ύψος της στεφανιαίας αύλακας και πρόκειται για συγκολλήσεις του δέρματος, οι οποίες οδηγούν στην αδυναμία  αποκάλυψης της βαλάνου. Στα αρχικά στάδια, οι συμφύσεις μπορεί να είναι μαλακές και να αποκολλώνται εύκολα, με την πάροδο όμως του χρόνου δημιουργούνται ινωτικά στοιχεία στην περιοχή, τα οποία προκαλούν επώδυνες στυσεις και κατ’επέκταση στυτική δυσλειτουργία ή αδυναμία ερωτικής επαφλης.

Θεραπεία

Στο αρχικό στάδιο αρκεί η τοπική χρήση κατάλληλων αλοιφών.

Όταν οι συμφύσεις χρονίσουν, η θεραπεία τους έγκειται στην αποκολληση τους υπο τοπική αναισθησία και τοπική χρήση επουλωτικών αλοιφών, με σκοπό την πρόληψη των υποτροπών.

Όταν συνυπάρχει φίμωση πρέπει να διενεργείται ταυτόχρονα και περιτομή.

Ξηρωτική Βαλανίτιδα

Η ξηρωτική βαλανίτιδα ή αλλιώς ή σκληροατροφικός λειχήνας  εντόπίζεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας, τη βάλανο  ή την πόσθη και πρόκειται για μία άσηπτη φλεγμονή άγνωστης αιτιολογίας (ιδιοπαθής, φλεγμονωδης, αυτοανοσης).

Δερματικές Λοιμώξεις Πέους
Δερματικές Λοιμώξεις Πέους

Κλινική εικόνα

Το έξω στόμιο της ουρήθρας παρουσιάζει λευκοπές κηλίδες και είναι οιδηματώδες και σκληρό, ενω συχνά συνυπάρχει λευκωπός δακτύλιος στην ακροποσθία. Επιπλοκές αποτελούν η φίμωση, οι επώδυνες στύσεις και η δυσκολία στην ούρηση.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική είκόνα και επιβεβαιώνεται με βιοψία.

Η θεραπεία βασίζεται στην τοπική χρήση κορτικοστεροειδών και κυρίως στην χειρουργική αφαίρεση της βλάβης. Επί στενώματος του έξω στομίου της ουρήθρας συνιστάται πλαστική αποκατάσταση αυτού με χρήση μοσχεύματος και οι διαστολές του στομίου.

Βαλανίτιδα Zoon

Η Βαλανίτιδα Zoon ή αλλιώς πλασματοκυτταρική βαλανίτιδα είναι νόσημα αγνώστου αιτιολογίας, προσβάλλει άνδρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε περιτομή και θεωρείται προκαρκινωματώδης κατάσταση. Συνήθως παρουσιάζεται ως υγρή, έντονα ερυθρή, σκληρή πλάκα στην περιοχή της ακροποσθίας ή της βαλάνου.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική είκόνα και επιβεβαιώνεται με βιοψία.

Θεραπεία

  • Τοπικώς αντιμικροβιακά και κορτικοστεροειδή.
  • Laser.
  • Περιτομή
Δερματικές Λοιμώξεις Πέους