Ορχεοδυνία

Ορχεοδυνία είναι το αίσθημα πόνου ή δυσφορίας στον ένα ή και στους δύο όρχεις.

Ο πόνος μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, μόνιμος ή διαλείπων και ή ένταση του να κυμαίνεται από ήπια ώς σοβαρή.

Στα αίτια αναφέρονται η κιρσοκήλη, η υδροκήλη, οι κύστεις επιδιδυμίδας, η βουβωνοκήλη και τα νεοπλάσματα. Επίσης, μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής του προστάτη, λιθίασης ουροποιητικού, συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ή να εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδρόμου χρόνιου πυελικού άλγους.

Αιτιολογία οξείας ορχεοδυνίας:

 • Τραύμα όρχεως
 • Συστροφή
 • Ορχεο-επιδιδυμίτιδα

Χρόνια ορχεοδυνία είναι η κατάσταση, όπου το σύμπτωμα επιμένει πάνω από 3 μήνες και συνήθως είναι μικρότερης έντασης από τον οξύ πόνο και έχει περιοδικό χαρακτήρα.

Αιτιολογία χρόνιας ορχεοδυνίας:

 • Κιρσοκήλη
 • Υδροκήλη
 • Κύστεις επιδιδυμιδας
 • Βουβωνοκήλη
 • Νεοπλασίες όρχεως
 • Φλεγμονή προστάτη
 • Λιθίαση
 • Συνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Ορχεοδυνία