Ασπερμία

Ασπερμία

Με τον όρο ασπερμία, ορίζεται η απουσία σπέρματος κατά την κορύφωση – οργασμό.
Τα συνηθέστερα αίτια της ασπερμίας είναι:

  • Φλεγμονές που μπορεί να ελαττώσουν ή και να εξαλείψουν το σπέρμα
  • Φάρμακα όπως α- ανταγωνιστές, με κύριο εκπρόσωπο την σιλιδοσινη
  • Απόφραξη στο ύψος των εκσπερματικών πόρων
  • Σακχαρώδης διαβήτης που μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του αυχένα με αποτέλεσμα παλίνδρομη εκσπερμάτιση
  • Χειρουργική προστάτου (για καλοήθεις ή κακοήθεις νόσους)
  • Παλίνδρομη εκσπερμάτιση
  • Χειρουργικές επεμβάσεις πυέλου

Η διάγνωση βασίζεται στη μη ύπαρξη σπέρματος και ο περαιτέρω έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο ούρων μετά από εκσπερμάτιση για αναζήτηση σπερματοζωαρίων, διορθικό υπερηχογράφημα και ίσως κυστεοσκόπηση.

Η θεραπεία είναι αιτιολογική .