Αιμοσπερμία

Αιμοσπερμία ορίζεται η παρουσία αίματος στο σπέρμα.

Το σύμπτωμα, αν και συχνά φοβίζει τον ασθενή, σπάνια υποκρύπτει κάποια σοβαρή νόσο.

Η αιμοσπερμία διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν δεν αναγνωρίζεται κάποιο αίτιο της και δευτεροπαθή όταν το αίτιο είναι γνωστό.

Στην αιτιολογία της δευτεροπαθους αιμοσπερμίας περιλαμβάνονται:

  • Βιοψία του προστάτη
  • Ο καρκίνος του προστάτη
  • Λοίμωξη του ουροποιητικού, πχ προστατίτιδα
  • Λιθίαση του ουροποιητικού
  • Η φυματίωση του ουροποιητικού
  • Αιματολογικά νοσήματα που δημιουργούν προβλήματα στην πήξη του αίματος
  • Αντιπηκτικά φάρμακα
  • Τραυματισμός στα γεννητικά όργανα
  • Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα