Σπερμοδιάγραμμα – Ειδικές εξετάσεις σπέρματος

Βασικό εργαλείο στον έλεγχο της γονιμότητας του άντρα είναι το σπερμοδιάγραμμα. Πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα και βασικά χαρακτηριστικά του είναι ο όγκος του σπέρματος, η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά ml σπέρματος, ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ «φυσιολογικού» και «παθολογικού» σπερμοδιαγράμματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει οριοθετήσει κάποιες τιμές αναφοράς, τις οποίες, όταν ένα σπερμοδιάγραμμα δεν πληροί, τότε ο άντρας έχει μειωμένες πιθανότητες να πετύχει σύλληψη με τον φυσιολογικό τρόπο.

Σε γενικές γραμμές, το σπέρμα πρέπει να έχει όγκο πάνω από 2ml, αριθμό σπερματοζωαρίων >15 εκατομμύρια ανά ml, συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων πάνω από 40 εκατομμύρια, κινητικότητα >45% γρήγορα ή μέτρια κινούμενων σπερματοζωαρίων και μορφολογία πάνω από 4% φυσιολογικά σπερματοζωάρια.

Για να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα απαιτούνται τουλάχιστον δύο σπερμοδιαγράμματα με χρονικό περιθώριο μεταξύ τους 15 μέρες – 1μήνα.

Οι παράμετροι οι οποίες εξετάζονται είναι (φυσιολογικές τιμές):

  • Όγκος:>1,5ml
  • PH:>7,2
  • Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων:>15εκ/ml
  • Συνολικός αριθμός:>39εκ
  • Κινητικότητα:>32%(κατηγορία α+β) ή >40% ολική κινητικότητα
  • Ζωτικότητα:>58% ζώντα
  • Μορφολογία:>4%(κριτήρια Tygerberg)
  • Φλεγμονή: Αναζήτηση καλλιέργειας σπέρματος
  • Συγκολήσεις: –

Ο ειδικός ανδρολόγος θα πρέπει να κρίνει τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με τις άλλες εξετάσεις να εκτιμήσει τη γονιμοποιητική ικανότητα του ασθενούς.

Σπερμοδιάγραμμα – Ειδικές εξετάσεις σπέρματος