Κύστη Νεφρού

Τι είναι η κύστη νεφρού;

Οι απλές νεφρικές κύστεις είναι καλοήθεις, με ομαλά τοιχώματα, οι οποίες ξεχωρίζουν από το νεφρικό παρέγχυμα και περιέχουν διαυγές, συνήθως υποκίτρινο, υγρό και αποτελούν την συχνότερη μορφή κύστεων στα νεφρά. Διαχωρίζονται από τις κύστεις που αναπτύσσονται στα άτομα με πολυκυστική νόσο των νεφρών, όπου η πάθηση είναι κληρονομική. Στην πολυκυστική νόσο, σε αντίθεση με την απλή κύστη νεφρών, επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία και ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί αιμοκάθαρση.

Οι απλές κύστεις των νεφρών είναι πολύ συχνές και η συχνότητα εμφάνισης τους αυξάνεται με την ηλικίαν και συνηθέστερα στους άνδρες. Η συχνότητά τους παρουσιάζει επίσης συσχέτιση με το αυξημένο βάρος, την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, την αρτηριακή πίεση καθώς και το ανεβασμένο ουρικό οξύ.

Αίτια

Πολλές φορές δεν υπάρχουν ακριβή αίτια για τις κύστεις των νεφρών. Είναι πολύ πιθανό να δημιουργούνται από απόφραξη στο σημείο που συλλέγονται τα ούρα. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάποιο εύρημα ή ασφαλές συμπέρασμα για τον ρόλο των γενετικών παραγόντων στις απλές κύστεις των νεφρών.

Συμπτώματα

Τις περισσότερες φορές δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα ούτε επηρεάζουν την λειτουργία των νεφρών. Αν όμως κάποια κύστη μολυνθεί από κάποιο μικρόβιο, τότε πονάει και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν κάποια κύστη είναι αρκετά μεγάλη και δημιουργεί πίεση στα γειτονικά όργανα, τότε είναι δυνατό να προκαλέσει υπέρταση, αιματουρία ή πυρετό, αν και αυτές οι επιπλοκές θεωρούνται σπάνιες.

Αν μία κύστη υποστεί ρήξη (πολύ σπάνιο) τότε αυτή η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και απαιτεί επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση.

Διάγνωση

Λόγω απουσίας συμπτωμάτων, η διάγνωση γίνεται τυχαία κατά τη διάρκεια ενός τυπικού γενικού ελέγχου. Όταν ανευρεθεί κάποια κύστη θα πρέπει να γίνει απεικονιστικός έλεγχος για να ελεγχθεί αν η κύστη είναι απλή ή κάτι πιο περίπλοκο και σοβαρό.

Αρχικά γίνεται υπέρηχος νεφρών, μία απλή εξέταση που συνήθως προσδιορίζει με ακρίβεια την πάθηση. Αν ο γιατρός χρειάζεται περισσότερες εξετάσεις τότε πιθανόν να σας προσανατολίσει προς την αξονική τομογραφία για να αποκλειστεί η ύπαρξη κακοήθειας.

Μερικές φορές η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη λόγω της ανατομικής δομής των νεφρών σε σχέση με το ήπαρ και τον σπλήνα που μπορεί να δυσκολεύει στην απλή απεικόνιση.

Θεραπεία – Αντιμετώπιση

Συνήθως δεν απαιτείται καμία θεραπεία για τις απλές κύστεις νεφρών, παρά μόνο επανεξέταση και παρακολούθηση στο χρονικό διάστημα που θα σας συστήσει ο γιατρός. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί το μέγεθός τους και να αποκλειστεί οποιαδήποτε εξέλιξη σε κακοήθεια. Ιατρική επέμβαση απαιτείται για μία μεγάλη κύστη πάνω από 8 cm.

Σε ποιες περιπτώσεις χειρουργείται η κύστη νεφρού;

  • σε ευμεγέθεις κύστεις
  • σε κύστεις που προκαλούν συμπτώματα
  • στην περίπτωση της πολυκυστικής νόσου που είναι κληρονομική
  • μετά από μία αποτυχημένη παρακέντηση
  • σε κύστεις που ο γιατρός υποψιάζεται μελλοντική κακοήθεια

Η θεραπεία εκλογής για μία συμπτωματική κύστη που δυσχεραίνει την καθημερινότητα του ασθενούς, είναι η αφαίρεση τμήματος του τοιχώματος της κύστης κυρίως λαπαροσκοπικά.

Πρόσφατη σχετικά επιλογή, είναι η ρομποτική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Εφαρμόζεται κυρίως στην θεραπεία συμπτωματικών και ευμεγέθων κύστεων ή αυτών που είναι ύποπτες για κακοήθεια. Για ρομποτική επέμβαση, κατάλληλοι υποψήφιοι είναι όλοι, πλην αυτών που έχουν ήδη χειρουργηθεί πολλάκις στην κοιλιακή χώρα.

Εφαρμόζεται, επίσης σκληροθεραπεία, κατά την οποία με τοπική αναισθησία και υπό υπερηχοτομογραφική παρακολούθηση, ο γιατρός μέσω του δέρματος θα παρακεντήσει με ειδική βελόνα την κύστη. Θα αδειάσει το υγρό που περιέχει και κατόπιν θα την γεμίσει με ειδικό υγρό. Μοναδικό μειονέκτημα της σκληροθεραπείας είναι τα υψηλά ποσοστά επανεμφανισης.

Κύστη Νεφρού